Zoeky.nl - Informatie

Hoe vertel ik dat ik niet opgenomen of bezocht wil worden op zoeky.nl ?
Zoeky.nl respecteert robots.txt, en volgt de instructies voor User-Agent: * en User-Agent: Zoeky
Wanneer u deze regels opneemt in het bestand: robots.txt zullen wij uw site niet meer indexeren.

User-Agent: Zoeky
Disallow: /

Zoeky heeft mijn website opgevraagd, wanneer zal deze zichtbaar zijn in de resultaten?
Wanneer zoeky uw site bezoekt, betekent dit dat u binnen een week opgenomen zult zijn in onze index.


Hoe komt zoeky.nl aan mijn site url?
Zoeky.nl neemt alle paginas op van haar webgids op en alle sites die zich op die paginas in de webgids bevinden.


Vragen / suggesties en contact:
Mail naar: Contact